Protecció de Dades Personals
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzeu a que les dades personals facilitades siguin tractades per l’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA, CIF P4315500A, pl. del Castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona).

Si les dades són facilitades mitjançant els formularis de contacte o de newsletter existents al web, aquestes seran incorporades en el fitxer “Contactes”. La finalitat d’aquest tractament és gestionar les persones de contacte i atendre les seves peticions.

Aquestes dades no es transmetran a terceres persones i es conservaran sempre que sigui imprescindible o legítim per a la seva finalitat.

En qualsevol cas podreu revocar el consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’adreça pl. del Castell, 8 43830 de Torredembarra (Tarragona), o bé enviar un correu electrònic a lopd@torredembarra.cat. Així mateix podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o ficar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d’aquesta entitat en dpo@torredembarra.cat.

L’Ajuntament de Torredembarra no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, l’Ajuntament de Torredembarra no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de l’Ajuntament de Torredembarra estan elaborades per professionals de la corporació degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de l’Ajuntament de Torredembarra poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Torredembarra. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de l’Ajuntament de Torredembarra.

Propietat intel·lectual
Els continguts subministrats per l’Ajuntament de Torredembarra estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de l’Ajuntament de Torredembarra o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, l’Ajuntament de Torredembarra no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se l’Ajuntament de Torredembarra tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del seu titular. El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs al web de l’Ajuntament de Torredembarra, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

L’Ajuntament de Torredembarra ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, l’Ajuntament de Torredembarra no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. L’Ajuntament de Torredembarra declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

També es reserva la facultat a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

L’Ajuntament de Torredembarra, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització del web que pugui portar a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas l’Ajuntament de Torredembarra, els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l’ús i/o difusió del web com si no, de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

L’Ajuntament de Torredembarra no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari, i l’Ajuntament de Torredembarra no recomana ni garanteix cap de la informació obtinguda per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de l’Ajuntament de Torredembarra com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquest web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, l’Ajuntament de Torredembarra no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial i intel·lectual
Aquesta web és propietat de l’Ajuntament de Torredembarra. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per l’Ajuntament de Torredembarra, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de l’Ajuntament de Torredembarra l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web només per a ús personal i privat. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de l’Ajuntament de Torredembarra.

Servei de Butlletí Electrònic
Si no desitja rebre més informació sobre aquest servei, pot demanar la seva baixa a l’adreça de correu electrònic premsa@torredembarra.cat.

Llei aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, i són competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i el seu compliment. En virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, l’usuari renuncia expressament a qualsevol fur que pogués correspondre-li per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent.

Política de cookies
L’informem que per a un bon funcionament del web, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris del web. Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

L’Ajuntament de Torredembarra en el seu web només utilitza “cookies” de tercers; i en concret de Google Analytics; que es un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, només l’adreça IP d’accés, en virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzeu a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer de gestió de marketing i tractades per l’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA, CIF P4315500A, pl. del Castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és gestionar la informació comportamental que s’obté de l’actuació dels usuaris en les xarxes socials.

Aquestes dades només es transmetran a les empreses gestores d’aquestes cookies tal i com s’ha detallat en aquest avis, i es conservaran segons els temps establerts per les empreses gestores de les cookies.

En qualsevol cas podreu revocar el consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’adreça pl. del Castell, 8 43830 de Torredembarra (Tarragona), o bé enviar un correu electrònic a lopd@torredembarra.cat. Així mateix podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o ficar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d’aquesta entitat en dpo@torredembarra.cat.

S’informa a l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment de forma anònima.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça: http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/.

En qualsevol cas, l’usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies, sense que en cap cas l’Ajuntament de Torredembarra pugui ser responsable que la inhabilitació de cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquest web no funcionin correctament.

Si desitgeu més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el vostre sistema de navegació podeu consultar el següent enllaç: http://www.aboutcookies.org/.

En cas contrari implica que l’usuari, havent informat l’Ajuntament de Torredembarra de l’ús de cookies i sense que aquestes hagin estat inhabilitades, dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, podeu dirigir-vos a l’Ajuntament de Torredembarra a través dels seus mitjans d’atenció al públic.